Stevens en Van Dijck

Bouwmanagers en huisvestingsadviseurs

Stevens en Van Dijck is een onafhankelijk landelijk werkend adviesbureau met 50 medewerkers en vestigingen in Zoetermeer, Amersfoort en Den Bosch. Procesbegeleiding, projectmanagement en huisvestingsadviezen zijn onze kerntaken in complexe (bouw)projecten, van start tot finish. Ook specifieke advisering als het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en het opstellen aanbestedingsstrategieen behoren tot het werkveld.

Het bewaken en beheersen van geld, kwaliteit en tijd is de rode draad in al onze activiteiten, waarbij de kwaliteit van de samenwerking en een goede communicatie tussen alle betrokkenen in de projecten de hoogste prioriteit krijgen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de sfeer waarin wordt samengewerkt; deze mag altijd uitdagend, kritisch en actief zijn.

Belangrijke invalshoek is het zien van kansen en die ook benutten. Door onze werkwijze wordt de deskundige inbreng van alle betrokkenen gestimuleerd en niet afgeremd. De kritische succesfactoren worden opgespoord en de kwaliteiten van het team optimaal ingezet. Onze inhoudelijke en betrokken
procesmatige en projectmatige kennis, vaardigheden en ervaring maakt plannen succesvol!

Bezoek voor meer informatie onze website www.stevensvandijck.nl.