Romkema

Romkema Advies: een ruimtelijk economisch adviesbureau

Sjoukje Romkema heeft ruim 20 jaar ervaring in het advieswerk. Zij heeft ervaring opgebouwd bij adviesbureaus als ECORYS Rotterdam en ETIN Adviseurs in Tilburg. In 2003 is zij als zelfstandig adviseur actief in Trans4. Zij houdt zich bezig met regionaal-economische en ruimtelijke vraagstukken. De werkzaamheden omvatten een breed spectrum aan activiteiten als het uitvoeren van marktanalyses voor kantoren en bedrijventerreinen, het maken van masterplannen voor revitalisering van bedrijventerreinen of het opstellen van ontwikkelingsvisies voor gebieden. De afgelopen jaren hebben met name (duurzame) herstructureringsvraagstukken op bedrijventerreinen, het inventariseren van kwantitatieve en kwalitatieve herstructureringsopgave op regionaal niveau en het opstellen van ontwikkelingsvisies (ambitieniveau) en ontwikkelingsplannen (knelpunten/ingrepen/oplossingen) voor gebieden centraal gestaan. Ze was projectleider van onder andere de Ontwikkelingsvisie Brainport Avenue en die van de Drenste Zuidas..

Sjoukje Romkema is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de coordinatie van Trans4 activiteiten.

www.trans4.nl