urbis bureau voor stadsontwerp

Urbis geeft adviezen vanuit een brede stedenbouwkundige en landschapskundige expertise. Het bureau heeft zich toegelegd op de opgaven van de toekomst; herstructurering van stedelijke gebieden, de historische stadskernen, de woonwijken uit de 19e en 20e eeuw en de periferie van dorpen en steden. Urbis heeft een hecht team van professionele ontwerpers met een stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische achtergrond. Ontwerpend onderzoek, met de volledige inzet van het stedenbouwkundig repertoir, wordt verricht om de realiseringskans van projecten te vergroten. Urbis heeft veel ervaring met multifunctionele projecten, infrastructuur en projecten waarbij milieu en water belangrijk zijn. Tevens heeft zij veel ervaring opgedaan met complexe participatietrajecten, inspraak van bewoners, ondernemers en andere stakeholders.

Urbis maakt:

  • structuurvisies, bestemmingsplannen, masterplannen
  • verkavelingsplannen voor woongebieden
  • inrichtingsplannen voor het openbare gebied
  • plannen voor integrale gebiedsontwikkeling
  • beeldkwaliteitplannen
  • plannen voor de inrichting van landschap en stedelijk gebied

Bezoek voor meer informatie onze website www.urbisstadsontwerp.nl.