Advin

Advin is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau met 300 werknemers. Met vijf vestigingen in Hoofddorp, Barendrecht, Oss, Steenwijk en Houten is Advin in geheel Nederland vertegenwoordigd.

Het bureau heeft een zeer brede expertise in het inhoudelijk en procesmatig begeleiden van projecten in de hele keten van idee tot en met beheer en onderhoud.

Advin richt zich op de volgende kennisgebieden:

  • Ruimtelijke ordening
  • Mobiliteit en infrastructuur
  • Civiele techniek en bouw
  • Planeconomie

Aspecten in onze integrale benadering zijn meervoudig ruimtegebruik, functiemenging, energiebewustzijn, meer ruimte voor water en alternatieve vormen voor vervoer. Deze duurzaamheidaspecten zijn leidend in onze visievorming, ontwerpen en nadere detailleringen. Daarnaast treedt Advin veelvuldig op als adviseur bij infrastructurele ontwikkelingen die vaak integraal onderdeel zijn van gebiedsontwikkelingen en planstudies. 


Bezoek voor meer informatie onze website www.advin.nl.