Stedenbouwkundige schetsontwerpen Koggehaven in Vlaardingen

In 2004 heeft de gemeente Vlaardingen het structuurplan Rivierzone vastgesteld. Het project Rivierzone betreft de herontwikkeling van de Vlaardingse rivieroevers, waaronder de oude havens van de stad en 200 te herstructureren bedrijventerreinen en het transformeren van bedrijfsbestemmingen naar wonen. Om ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden te realiseren in het centrale deel van de Rivierzone, is de uitplaatsing van een aantal milieubelastende bedrijven een voorwaarde. De lokatie Koggehaven is aangewezen als uitplaatsingslokatie. Uitgangspunt voor de gemeente vormt een duurzame ontwikkeling van het braakliggende gebied. De gemeente Vlaardingen heeft Trans4 gevraagd de duurzame inrichtingsmogelijkheden van de Koggehaven in kaart te brengen. Een

voordeel is dat het grootste deel van het terrein nog braak ligt en er dus van een nulsituatie kan worden uitgegaan. Er is gekeken naar de mogelijkheden op het vlak van zorgvuldig ruimtegebruik, duurzame netwerken, toegesneden logistieke concepten en naar beheer. Nu deze inventariserende fase is afgerond, is aan Trans4 opdracht gegeven om stedenbouwkundige schetsontwerpen te maken.