Startnotitie voor een verdere transitie van de Plaspoelpolder in Rijswijk

De gemeente Rijswijk zet in op een duurzame revitalisering van businesspark De Plaspoelpolder. Inmiddels zijn er veel stukken verschenen: van diverse beleidsnota's tot een eerste ideeconcept van een Masterplan. Aan Trans4 is gevraagd een samenvattende notitie op te stellen waarin de uitgangspunten staan voor het verdere revitaliseringstraject van de Plaspoelpolder. De notitie is de voorzet voor de ontwikkeling van een structuurvisie voor het gebied. De meest kansrijke transitie is een geleidelijke en per kavel afgestemde ontwikkeling gericht op een gemengd aanbod van zowel bedrijven, kantoren en voorzieningen. Het is daarbij mogelijk om vervangende nieuwbouw te plegen

waarbij het volume toeneemt. Grootschalige kantoorontwikkelingen en de bijbehorende transformatie zijn in de huidige markt niet haalbaar.