Presentatie en flyer Duurzame bedrijventerreinen in Noord-Brabant

In Noord-Brabant is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen. In het Milieu Overleg Lokale Overheden (MOLO) wisselen bestuurders en beleidsmedewerkers van provincie en gemeenten kennis uit over alle aspecten die samenhangen met het milieu. Speciaal voor gemeenten heeft de werkgroep 'Duurzame bedrijventerreinen' drie handreikingen opgesteld die u kunnen ondersteunen bij een duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen:

 

1 Processchema duurzame versterking van bestaande bedrijventerreinen

2 Processchema duurzame ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen

3 Basispakket duurzame ontwikkeling bedrijventerreinen.

De handreikingen van het MOLO bieden u de helpende hand om stap voor stap te werken aan de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein. De handreikingen zijn geen blauwdruk. Dat kan ook niet, want elke situatie is anders. U kunt de handreikingen wel gebruiken als leidraad om ideeën en initiatieven te ontwikkelen. Ze helpen u ook uw ambitieniveau te bepalen. En in elke handreiking vindt u een schat aan waardevolle ervaringen, tips, oplossingen en verwijzingen naar relevante documenten en websites.

De handreikingen zijn primair bedoeld voor gemeenten. Geeft u ze echter gerust door aan bedrijven en projectontwikkelaars. Zij krijgen zo beter inzicht in de besluitvormingsprocessen en -procedures van gemeenten. Dat is goed voor het wederzijdse begrip en voor de onderlinge samenwerking. En dat zijn weer belangrijke voorwaarden voor resultaten op langere termijn.

Om de boodschap en informatie van MOLO breder te verspreiden heeft de provincie Noord-Brabant Trans4 gevraagd een presentatie en een flyer te maken over de verschillende producten, oftwel handreikingen van MOLO. De flyer is in samenwerking met Transconcept Tekstprodukties opgesteld.