Nieuw beleidsplan parkmanagementorganisatie SVBV te Veghel

Het schrijven van een nieuw beleidsplan voor de parkmanagementorganisatie Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel (SVBV) voor de periode 2009-2011. Het betreft een herziening van het bestaande

beleidsplan 2006-2008. Door middel van interviews, workshops en discussiebijeenkomsten is samen met de besturen van de 3 ondernemersverenigingen CVO, VMK en EBK en het bestuur van de SVBV een nieuw plan opgesteld.