Integratie van rood en groen op bedrijventerrein Saxe Gotha in Boxmeer

Bedrijventerrein Saxe Gotha te Boxmeer is vrijwel volledig uitgegeven. Het terrein biedt nu, onder andere, ruimte aan grotere en internationaal opererende bedrijven. De afgelopen jaren hebben deze grotere bedrijven op Saxe Gotha hun ruimtevraag kunnen ?oplossen? door de aankoop van (aangrenzende) kavels van vertrekkende bedrijven. Daarbij werd tevens gestreefd naar een opwaardering van de ruimtelijke kwaliteit (inrichting). Maar aan deze interne uitbreidingsmogelijkheid is een eind gekomen. Dit leidt nu helaas tot toenemende versnippering, en daarmee, inefficiƫnt ruimtegebruik. Om de groei van bedrijven op langere termijn te kunnen garanderen, zonder dat deze zich hoeven te verplaatsen, richt het verenigd bedrijfsleven nu ook haar blik op het aangrenzende

groengebied langs de A73. Dit gebied is strategisch gelegen nabij een afslag aan de A73, is daarmee goed ontsloten en sluit bovendien aan op het bestaande bedrijventerrein Saxe Gotha. Een duurzame combinatie van economie met ecologie in dit gebied kan versnippering van bedrijfslocatieslocaties en het daardoor ontstaan van inefficient ruimtegebruik voorkomen. De bijzondere landschappelijke kwaliteiten van dit groengebied dragen bovendien bij aan verwezenlijken van een aantrekkelijk vestigingsgebied voor (hoogwaardige) bedrijvigheid dat ingepast is in haar natuurlijke omgeving. Het gesignaleerde ruimtelijke en economische knelpunten zijn de reden dat het Duurzaam Bedrijven Overleg Boxmeer (DBO), dat onder andere het bedrijfsleven op Saxe Gotha vertegenwoordigd, het initiatief heeft genomen om Trans4 de mogelijkheden van uitbreiding van Saxe Gotha, richting de A73, te onderzoeken.