Inspiratieboek "Kwaliteit Werkt" : innovatieve bedrijventerreinprojecten in Noord-Brabant

Kwaliteit werkt! Dat is het motto waarmee de afdeling Economie van de provincie Noord-Brabant werk maakt van de kwaliteit van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Met het stimuleringsprogramma 'Kwaliteit Werkt!' wil de Provincie barrières voor gemeenten en bedrijfsleven wegnemen en zo de kwaliteit van bedrijventerreinen verbeteren. Dit gebeurt met inzet van subsidies en de uitwisseling van kennis. Voor meer informatie over de regeling kunt u kijken op www.brabant.nl/kwaliteitwerkt

In 2004 hebben 20 projecten in Brabant subsidie gekregen. In het door Trans4 opgestelde inspiratieboek komen 15 inspirerende voorbeelden om bedrijventerreinen te verbeteren aan bod. De projecten gaan over zorgvuldig ruimtegebruik en herstructurering, samenwerking op

bedrijventerreinen, veiligheid op bedrijventerreinen, regionale samenwerking en nieuwe werkmilieus. Trans4 heeft interviews gehouden met betrokkenen. Op deze manier is per project in kaart gebracht wat de aanleiding was, het unieke van het project, de doelstellingen, de samenwerking, ed.