Gebiedsvisie Drentse Zuidas: industriele en logistieke as

Trans4 heeft in opdracht van de provincie Drenthe en de 5 betrokken gemeenten een gebiedsvisie opgesteld voor de Drentse Zuidas. De Zuidas wordt gevormd door de langs de A28/A37 gelegen gemeenten Meppel, De Wolden, Hoogeveen, Coevorden en Emmen. In nauwe samenwerking met deze gemeenten, provincie, bedrijfsleven en intermediare organsiaties is een interactief traject uitgevoerd voor het opstellen van de visie en een daarbij behorend uitvoeringsprogramma.

De visie heeft tot doel te komen tot economische structuurversterking van het gebied door middel van het identificeren van economische kansen voor de Drentse Zuidas. Deze zijn in nauwe samenhang met bereikbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving bepaald. Met de visie is ook een duidelijk profiel van de regio bepaald, waaruit de kracht en de ambities van de regio spreken. De ambitie is om de regio als logistieke en industriele regio op de kaart te zetten.