Duurzaamheidscans op bestaande Limburgse bedrijventerreinen afgerond

Duurzame (her-) ontwikkeling, inrichting en beheer van bedrijventerreinen is een belangrijke doelstelling van de provincie Limburg bij onder andere revitalisering van bedrijventerreinen. Dit staat omschreven in het Coalitieakkoord van de provincie. De provincie heeft als taakstelling om in de periode 2003 tot en met 2007 300 ha te revitaliseren, maar dan wel op een duurzame manier.

De mogelijkheden verschillen per terrein al naar gelang bijvoorbeeld omvang, ruimtelijke inrichting, ligging en ontsluiting van het terrein, de bedrijvigheid die er gevestigd is, ed. Vandaar dat er niet één recept uit te schrijven is. Maatwerk is het sleutelwoord. Per bedrijventerrein zullen de mogelijkheden onderzocht moeten worden. Om een eerste idee te krijgen van de mogelijkheden en kansen op een bedrijventerrein heeft de provincie een instrument ontwikkeld, de provinciale duurzaamheidscan.

De provincie Limburg heeft Trans4 opdracht gegeven om duurzaamheidscans uit te voeren op een aantal bestaande bedrijventerreinen. Dit betekent dat bekeken wordt of duurzame maatregelen op het gebied van ruimtegebruik, netwerken, logistieke concepten en beheer kansrijk zijn. Op basis van interviews met betrokken partijen en een enquete onder het bedrijfsleven worden de kansen geinventariseerd.

Inmiddels zijn alle scans uitgevoerd voor:

Gemeente Beesel: bedrijventerrein Roversheide

Gemeente Sittard-Geleen: bedrijventerrein Sluisweg

Gemeente Sittard-Geleen: bedrijventerrein Chemelot

Gemeente Weert: bedrijventerrein Kanaalzone I

Gemeente Arcen: bedrijventerrein Spikweie

Gemeente Gennep: alle bedrijventerreinen

Voorbeeld

KANSRIJKE PROJECTEN KANAALZONE WEERT                                                                         

Duurzame netwerken 

•          Gescheiden rioolstelsel

•          Collectief afvalmanagement

•          Bronwaternet voor warmtepompen

•          Gebruik van restwarmte bedrijven

•          Openbare verlichting, kwaliteit / energie

•          Windenergie, regionaal plan