Brochure "Duurzame bedrijventerreinen: concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering" is uitgekomen

In opdracht van de provincie Limburg heeft Trans4 een literatuurstudie uitgevoerd naar de succes- en faalfactoren voor duurzame ontwikkeling op bedrijventerreinen. Op basis van ervaringen met projecten elders in het land is voor de volgende duurzaamheidaspecten de succes- en faalfactoren in beeld gebracht:  duurzaam waterbeheer, zorgvuldig ruimtegebruik, duurzame energie, duurzaam bouwen, afval, vervoersmanagement en parkmanagement. Vragen die aan de orde kwamen waren: wanneer zijn dergelijke maatregelen kansrijk, aan welke voorwaarden moet er voldaan worden, welke mogelijkheden zijn er voor de gemeente om dergelijke maatregelen op te leggen, etc.

Een uitgebreid rapport was het resultaat. De provincie Limburg heeft de behoefte deze informatie op een overzichtelijke en communicatieve wijze over te brengen aan gemeenten. Trans4 is in samenwerking met Transconcept Tekstprodukties aan de slag gegaan om van een onderzoeksrapport een praktische brochure te maken. Deze brochure Duurzame bedrijventerreinen: concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering is te verkrijgen bij de provincie Limburg, afdeling Stedelijke Leefomgeving, 043 - 389 73 45