Vervoersmanagement

Mobiliteitsonderzoek Regio Amsterdam

Omschrijving:

Voor een grootschalig mobiliteitsonderzoek in de regio Amsterdam is een kordononderzoek opgezet waarbij de kentekenregistratie werd uitgevoerd met behulp van camera's en herkenningssoftware. Daarnaast zijn in totaal zo'n 110.000 enquĂȘtes uitgedeeld aan reizigers in treinen en bussen. Met de resultaten van beide onderzoeken is een analyse uitgevoerd die inzicht geeft in het mobiliteitsgedrag van de reiziger in de regio Amsterdam.

 • Soort project Mobiliteitsonderzoek
 • Opdrachtgever Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland
 • Betrokkenen Advin, DTV Consultants, Diepens en Okkema, Bureau Dam, IVA DES
 • Jaar 2001-2002
Mobiliteitsonderzoek Regio Amsterdam

Verkeersplan Ede

Omschrijving:

Voor renovatiewerkzaamheden aan de Slotlaan en de Kastelenlaan in de gemeente Ede is een verkeersplan opgesteld. Naast het afwegen van de mogelijke uitvoeringsfaseringen zijn de meest geschikte omleidingsroutes bepaald en zijn er voorstellen gedaan voor flankerende maatregelen. Speciale aandacht hierbij is uitgegaan naar de bereikbaarheid voor het openbaar vervoer en hulpverleningsdiensten tijdens de werkzaamheden.

 • Soort project Verkeersplan
 • Opdrachtgever Gemeente Ede
 • Betrokkenen Advin, Dura Vermeer, Traffic Service Van Strien
 • Jaar 2001
Verkeersplan Ede

Vervoermanagementplan gemeente Haarlem

Omschrijving:

Voor de verhuizing van een aantal onderdelen van de gemeente Haarlem naar een nieuw pand aan de rand van de stad is een vervoermanagementplan opgesteld. De focus lag met name op het berekenen van de te verwachten parkeerdruk en het doen van aanbevelingen voor maatregelen ter beperking van het autogebruik. Om meer inzicht te verkrijgen in de woon-werk verplaatsingen zijn onder de werknemers enqu?tes uitgezet, gevolgd door een aantal diepte-interviews.

 • Soort project Vervoermanagementplan
 • Opdrachtgever Gemeente Haarlem
 • Betrokkenen Advin
 • Jaar 2000-2001
Vervoermanagementplan gemeente Haarlem

Commuter Traffic Control op bedrijventerrein Beukenhorst in Haarlemmermeer

Omschrijving:

CTC-Beukenhorst is een organisatie die zich bezig houdt met het regelen van het vervoer van en naar het bedrijventerrein Beukenhorst in Hoofddorp met als doel de bereikbaarheid voor de werknemer te verbeteren. Werkzaamheden van Advin betreffen de dagelijkse procesbegeleiding en de invulling van het dagelijks vervoermanagement op het bedrijventerrein van de Beukenhorst in de gemeente Haarlemmermeer.

 • Soort project Vervoermanagementplan
 • Opdrachtgever Beukenhorst
 • Betrokkenen Advin
 • Jaar 2001-2002
Commuter Traffic Control op bedrijventerrein Beukenhorst in Haarlemmermeer

Verkeersplan Groningen

Omschrijving:
Voor de renovatie van de Zuidelijke Rondweg Groningen is een verkeersplan opgesteld. In het verkeersplan worden onder andere de omleidingsroutes en verkeersstromen rondom de stad Groningen tijdens de reconstructie van de Zuidelijke Rondweg in beeld gebracht. Op basis van een multicriteria-analyse en modelberekeningen is uiteindelijk de meest optimale fasering gekozen en zijn voorstellen gedaan voor aanvullende maatregelen.
 • Soort project Opstellen verkeersplan
 • Opdrachtgever Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland
 • Betrokkenen Advin, Dura Vermeer, Ballast Nedam, Traffic Service Van Strien
 • Jaar 2001