Procesmanagement

Bedrijventerrein Lutkemeerpolder in Amsterdam

Omschrijving:

Verrichten van het projectmanagement en engineeringwerkzaamheden t.b.v. de ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten in de Lutkemeerpolder. Projectmanagement betreft het procesmatig begeleiden van de ontwerp en uitwerkingswerkzaamheden. Administratie en het bewaken van voortgang, vergunningen en communicatie behoren tot de kernwerkzaamheden. De engineering betreft de civieltechnische en elektrotechnische uitwerkingen van de inrichtingsplannen, uitmondend in besteken en tekeningen.

 • Soort project Procesmanagement
 • Opdrachtgever Schiphol Area Development Company
 • Betrokkenen Advin
 • Jaar 2001-2004

Greenparc in Bleiswijk

Omschrijving:

Projectmanagement van de nieuwbouw en uitbreiding van 300.000 m2 veilingcomplex (bedrijfsgebouw, bedrijfshallen en kantoor) in Bleiswijk.

 • Soort project Procesmanagement
 • Opdrachtgever Flora Holland
 • Betrokkenen Stevens en Van Dijck
 • Jaar 2000
Greenparc in Bleiswijk

Bedrijvenpark Lijnden in Haarlemmermeer

Omschrijving:

Nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein aan de A9. Advin heeft deelgenomen aan de stedenbouwkundige opzet en het uiteindelijk definitief plan. Op basis van het definitief stedenbouwkundig plan is de gehele civiele engineering ten behoeve van de realisatie en de inrichting van het terrein uitgewerkt. Begeleiding, in de vorm van proces- en projectmanagement, is gedurende het gehele traject gevoerd. Daarbij is op de uitvoering van werkzaamheden, in de realisatiefase, het dagelijks toezicht en de directievoering gedaan.

 • Soort project Procesmanagement
 • Opdrachtgever Schiphol Area Development Company
 • Betrokkenen Advin
 • Jaar 1998-heden

Bedrijventerrein De Vergulde Hand II in Vlaardingen

Omschrijving:

Het voeren van het procesmanagement om te komen tot de realisering van het nieuwe bedrijventerrein.

 • Soort project Procesmanagement
 • Opdrachtgever Gemeente Vlaardingen en Burgland Projectontwikkeling
 • Betrokkenen Advin
 • Jaar 2003-2004

Bedrijventerreinen in Uden

Omschrijving:

Projectmanagement in de projectvoorbereiding van de herstructurering van meerdere bedrijventerreinen in Uden.

 • Soort project Projectmanagement
 • Opdrachtgever Gemeente Uden
 • Betrokkenen Advin
 • Jaar 2003

Bedrijventerrein Vianen

Omschrijving:

Het verzorgen van het procesmanagement van de uitvoering van het plan van aanpak. De gezamenlijke ondertekening van de intentieverklaring door gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Utrecht, de burgemeester van Vianen en de Voorzitters van de Kamer van Koophandel Utrecht en de bedrijvenvereniging vormden het startschot van de uitvoering van het herstructureringsproces. Door het vormen van werkgroepen met het bedrijfsleven zijn verschillende onderwerpen opgepakt op het gebied van openbare ruimte, milieu en verkeer en vervoer. Het bedrijfsleven werd over de voortgang van het project ge?nformeerd via een nieuwsbrief.

 • Soort project Procesmanagement uitvoering Masterplan
 • Opdrachtgever Gemeente Vianen
 • Betrokkenen Romkema werkzaam bij ETIN Adviseurs
 • Jaar 2002-2003