Overige activiteiten

Overige activiteiten

Organisatie en begeleiding workshops voor de gemeente Best

Omschrijving:

De gemeente Best heeft een Economische Ontwikkelingsvisie Best (EOB) opgesteld. Hierin komen ambities, prioriteiten en inspanningen op economisch gebied te staan, die de gemeente wil realiseren. De gemeente wil deze visie in samenwerking met lokale en regionale keyplayers opstellen. Door middel van workshops is gezamenlijk bepaald waar de accenten/prioriteiten komen te liggen.
Om dit proces te begeleiden heeft de gemeente Trans4 gevraagd de workshops te organiseren en begeleiden.

 • Soort project organisatieopdracht
 • Opdrachtgever Gemeente Best
 • Betrokkenen Trans4
 • Jaar 2005

Presentatie en een nieuwsbrief over duurzame bedrijventerreinen in Noord-Brabant

Omschrijving:

Het maken van een presentatie over de werkzaamheden van MOLO en de producten die MOLO ontwikkeld ter bevordering van duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen in Noord-Brabant.

 • Soort project Het maken van een presentatie en schrijven van een nieuwsbrief
 • Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant/Dienst Ecologie/MOLO
 • Betrokkenen Trans4 i.s.m. Transconcept Tekstproducties
 • Jaar 2005
Presentatie en een nieuwsbrief over duurzame bedrijventerreinen in Noord-Brabant

Meetinstrument herstructurering van bedrijventerreinen

Omschrijving:

Onderzoek naar het proces van veroudering op bedrijventerreinen en alle factoren die hierop van invloed zijn. Op basis hiervan is een instrument ontwikkeld voor de inventarisatie van veroudering op bedrijventerreinen, met behulp waarvan de ervaringen van betrokken partijen worden geregistreerd en knelpunten geĆÆdentificeerd.

 • Soort project Ontwikkeling van een meetinstrument
 • Opdrachtgever Technische Universiteit Delft en Stevens en van Dijck
 • Betrokkenen Stevens en van Dijk
 • Jaar 2002
Meetinstrument herstructurering van bedrijventerreinen

Lesblok Herstructurering van bedrijventerreinen

Omschrijving:

Presentatie in de cursus projectontwikkeling voor BOG-makelaars over het proces van veroudering en herontwikkeling van bedrijventerreinen in algemene zin. Doel van het lesblok is makelaars als vertegenwoordiger van marktpartijen op bedrijventerreinen inzicht te verschaffen in de problematiek van veroudering en de mogelijkheden en kansen die herstructurering op kan leveren voor de vastgoedmarkt.

 • Soort project Lesblok in cursus projectontwikkeling
 • Opdrachtgever NVM-BOG
 • Betrokkenen Stevens en van Dijck
 • Jaar 2003 en 2005
Lesblok Herstructurering van bedrijventerreinen

Workshop Inleiding Vastgoedrekenen

Omschrijving:

Het thema van de middag is ?Leren door Doen?. De workshop is daarom zeer interactief; deelnemers zitten in tweetallen achter een PC, na een korte uitleg over een stuk theorie wordt een vraagstuk voorgelegd dat direct moet worden opgelost, of de theorie wordt verduidelijkt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van projecten van Stevens en Van Dijck. De basisbegrippen die in ieder geval aan de orde komen zijn oa kasstromen, contante waarde, rendement, rendements-, markt- en boekwaarde, Bruto Aanvangs Rendement. Op basis van deze begrippen kunnen veel, in de praktijk gebruikte, rekenmethoden worden toegelicht, zoals kostprijsdekkende huur, residuele grondwaarde, verschillende methoden om de (rest)waarde van een pand te bepalen.

 • Soort project Workshop
 • Opdrachtgever Troostwijk Makelaars o.g.
 • Betrokkenen Stevens en Van Dijck
 • Jaar 2004
Workshop Inleiding Vastgoedrekenen

Congres over het Proces van herstructurering van bedrijventerreinen

Omschrijving:

Het organiseren en leiden van een congres waarin het proces van herstructurering bediscussieerd werd met gemeentelijke ambtenaren en bestuurders. Centraal stonden de problemen waar men tegen aan liep in het proces, de mogelijkheden die er zijn om ze op te lossen dan wel te voorkomen.

 • Soort project Organisatie van een congres
 • Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland, projectbureau DECOR
 • Betrokkenen Romkema werkzaam bij ETIN Adviseurs, KOW architecten en stedenbouw, Advin ingenieurs en adviseurs en bouwmanagementbureau Stevens en van Dijck.
 • Jaar 2003
Congres over het Proces van herstructurering van bedrijventerreinen

Inspiratieboek ?Kwaliteit Werkt!: nieuwe ideeen voor bedrijventerreinen

Omschrijving:

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Trans4 een inspiratieboek gemaakt, waarin vijftien bedrijventerreinprojecten in Noord-Brabant beschreven staan. Het gaat om inspirerende voorbeelden, waarbij de ambities in kaart worden gebracht. De thema's die aandacht krijgen zijn beveiliging, parkmanagement, samenwerking op bedrijventerreinen, zorgvuldig ruimtegebruik en nieuwe werkmilieus. Deze projecten hebben in het kader van de regeling "Kwaliteit Werkt" subsidie ontvangen.

 • Soort project Communicatieproduct
 • Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant
 • Betrokkenen Trans4
 • Jaar 2005

Brochure over duurzame maatregelen op bedrijventerreinen

Omschrijving:

Het door Trans4 opgestelde onderzoeksrapport voor de provincie Limburg: ?succes en faalfactoren van duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen? omvormen naar een brochure. Deze brochure wil de provincie aan gemeenten zenden.

 • Soort project Het maken van een brochure
 • Opdrachtgever Provincie Limburg
 • Betrokkenen Trans4 i.s.m. Transconcept Tekstproducties
 • Jaar 2005

Procesbeschrijving uitvoering duurzaamheidscans

Omschrijving:

Trans4 heeft op verschillende terreinen in Limburg de duurzaamheidscan toegepast. De ervaringen die opgedaan zijn bij de toepassing ervan, worden nu in een procesbeschrijving vervat. Op deze manier kan de provincie ook in de toekomst op uniforme wijze de scan toepassen.

 • Soort project Het maken van een procesbeschrijving
 • Opdrachtgever Provincie Limburg
 • Betrokkenen Trans4
 • Jaar 2005

Handreiking Het proces van herstructurering

Omschrijving:

Bijdrage aan de Handreiking over het proces van herstructurering. Deze handreiking is geschreven voor gemeenten en beschrijft het herstructureringsproces in verschillende fasen met daarbij een uitgewerkte checklist van activiteiten, die een gemeentelijke projectleider kan ondernemen om de desbetreffende stap soepel te laten verlopen. De checklist is geordend aan de hand van de thema's: benodigde informatie, organisatie, financiƫn, documenten, communicatie en besluitvorming.

 • Soort project Bijdrage aan het opstellen van een handreiking
 • Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland, projectbureau DECOR
 • Betrokkenen Romkema, werkzaam bij ETIN Adviseurs
 • Jaar 2003