Werklocaties in Noord-Brabant: provincie presenteert een bredere kijk op bedrijventerreinen

Trans4 heeft samen met TACCT tekstproductie een brochure geschreven over het bestaande bedrijventerreinenbeleid van de provincie Noord-Brabant. Doel van de provincie is om in samenspraak met betrokkenen tot een bredere kijk op en aanpak van bedrijventerreinen te komen. De eerste stap is deze brochure, waarin provincie aangeeft op welke vlakken gemeenten en andere betrokkenen input van de provincie kunnen verwachten.