Plan van aanpak tot revitalisering van bedrijventerrein Roversheide in Beesel

De gemeente Beesel heeft een plan van aanpak opgesteld voor de duurzame revitalisering van bedrijventerrein Roversheide. Hierin stelt zij als doel om het bedrijventerrein zodanig aan te passen dat zij voldoet aan de wensen van huidige en toekomstige gebruikers. Belangrijk aandachtspunt vormt het voortdurend op niveau houden van de kwaliteit.

De gemeente Beesel heeft Trans4 opdracht gegeven voor het opstellen van een breed gedragen en integraal maatregelenprogramma. Om dit te bereiken is een getrapte benadering gehanteerd:

  1. een gedetailleerd inzicht in de bestaande situatie;
  2. het identificeren van oplossingsrichtingen;
  3. het vertalen naar een maatregelenprogramma.

Op basis van een scan van het terrein en interviews met gemeente en bedrijfsleven zijn plannen van aanpak opgesteld voor bewegwijzering, parkmanagement, afkoppelen regenwater en infrastructurele aanpassingen.