Ontwikkelingsplan Brainport Avenue is afgerond

In opdracht van de in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) georganiseerde gemeenten Eindhoven, Son en Breugel, Best, Veldhoven en Waalre heeft Trans4 bezig de Ontwikkelingsvisie A2 Zone opgesteld. Doelstelling was om de regio Eindhoven, zich in ruimtelijke en functionele zin langs de A2-zone te presenteren als toptechnologische regio, Brainport Eindhoven. Het gebied moet een hoogwaardige uitstraling krijgen qua architectuur en openbare ruimten. Op dit moment ontbreekt het in het gebied aan samenhang en uitstraling. De ombouw van de A2 naar 4 x 2 rijstroken en de te verwachten ruimtelijke spin-off bieden kansen.

De doelstelling is om de A2 zone te transformeren naar een kwalitatief aansprekend, samenhangend en onderscheidende zone waarlangs de regio zich presenteert als top-technologieregio. Het is dus niet alleen een stedenbouwkundige opgave, maar ook een brandingopgave. In dit project gaat het om de branding van Brainport Eindhoven.

De resultaten kunt u bekijken en downloaden via http://www.sre.nl>projecten>ontwikkelingsvisie A2-Zone>downloads>