Nieuws
Startnotitie voor een verdere transitie van de Plaspoelpolder in Rijswijk

De gemeente Rijswijk zet in op een duurzame revitalisering van businesspark De Plaspoelpolder. Inmiddels zijn er veel stukken verschenen: van diverse beleidsnota's tot een eerste ideeconcept van een Masterplan. Aan Trans4 is gevraagd een samenvattende notitie op te stellen waarin de uitgangspunten staan voor het verdere revitaliseringstraject van de Plaspoelpolder. De notitie is de voorzet voor de ontwikkeling van een structuurvisie voor het gebied. De meest kansrijke transitie is een geleidelijke en per kavel afgestemde ontwikkeling gericht op een gemengd aanbod van zowel bedrijven, kantoren en voorzieningen. Het is daarbij mogelijk om vervangende nieuwbouw te plegen

Lees meer... [Startnotitie voor een verdere transitie van de Plaspoelpolder in Rijswijk]
 
Presentatie en flyer Duurzame bedrijventerreinen in Noord-Brabant

In Noord-Brabant is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen. In het Milieu Overleg Lokale Overheden (MOLO) wisselen bestuurders en beleidsmedewerkers van provincie en gemeenten kennis uit over alle aspecten die samenhangen met het milieu. Speciaal voor gemeenten heeft de werkgroep 'Duurzame bedrijventerreinen' drie handreikingen opgesteld die u kunnen ondersteunen bij een duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen:

Lees meer... [Presentatie en flyer Duurzame bedrijventerreinen in Noord-Brabant]
 
Plan van aanpak tot revitalisering van bedrijventerrein Roversheide in Beesel

De gemeente Beesel heeft een plan van aanpak opgesteld voor de duurzame revitalisering van bedrijventerrein Roversheide. Hierin stelt zij als doel om het bedrijventerrein zodanig aan te passen dat zij voldoet aan de wensen van huidige en toekomstige gebruikers. Belangrijk aandachtspunt vormt het voortdurend op niveau houden van de kwaliteit.

De gemeente Beesel heeft Trans4 opdracht gegeven voor het opstellen van een breed gedragen en integraal maatregelenprogramma. Om dit te bereiken is een getrapte benadering gehanteerd:

  1. een gedetailleerd inzicht in de bestaande situatie;
  2. het identificeren van oplossingsrichtingen;
  3. het vertalen naar een maatregelenprogramma.
Lees meer... [Plan van aanpak tot revitalisering van bedrijventerrein Roversheide in Beesel]
 
Ontwikkelingsplan Brainport Avenue is afgerond

In opdracht van de in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) georganiseerde gemeenten Eindhoven, Son en Breugel, Best, Veldhoven en Waalre heeft Trans4 bezig de Ontwikkelingsvisie A2 Zone opgesteld. Doelstelling was om de regio Eindhoven, zich in ruimtelijke en functionele zin langs de A2-zone te presenteren als toptechnologische regio, Brainport Eindhoven. Het gebied moet een hoogwaardige uitstraling krijgen qua architectuur en openbare ruimten. Op dit moment ontbreekt het in het gebied aan samenhang en uitstraling. De ombouw van de A2 naar 4 x 2 rijstroken en de te verwachten ruimtelijke spin-off bieden kansen.

De doelstelling is om de A2 zone te transformeren naar een kwalitatief aansprekend, samenhangend en onderscheidende zone waarlangs de regio zich presenteert als top-technologieregio. Het is dus niet alleen een stedenbouwkundige opgave, maar ook een brandingopgave. In dit project gaat het om de branding van Brainport Eindhoven.

De resultaten kunt u bekijken en downloaden via http://www.sre.nl>projecten>ontwikkelingsvisie A2-Zone>downloads>

 
Werklocaties in Noord-Brabant: provincie presenteert een bredere kijk op bedrijventerreinen

Trans4 heeft samen met TACCT tekstproductie een brochure geschreven over het bestaande bedrijventerreinenbeleid van de provincie Noord-Brabant. Doel van de provincie is om in samenspraak met betrokkenen tot een bredere kijk op en aanpak van bedrijventerreinen te komen. De eerste stap is deze brochure, waarin provincie aangeeft op welke vlakken gemeenten en andere betrokkenen input van de provincie kunnen verwachten.

 
«StartVorige123VolgendeEinde»

Pagina 2 van 3